Бібліотека в коледжі  - одна з найважливіших ділянок роботи. Вона допомагає реалізувати державну програму національної освіти і виховання дітей, вирішує це завдання своїми методами і засобами у загальному плані навчально-виховного процесу школи і разом з педагогічним колективом.

Проблема над якою працювала протягом  року:  «Підвищення   читацького інтересу шляхом залучення інноваційних технологій в роботі бібліотеки коледжу».

Головна функція бібліотеки - зробити інформацію доступною для учасників освітнього процесу під час воєнного стану в Україні. Бібліотека коледжу повинна забезпечувати доступ до інформаційних ресурсів і слугувати інформаційними брамами, відіграючи важливу роль у розвитку інформаційної грамотності та культури своїх користувачів. Це буде досягнуто тільки за умови якісно нового рівня обробки й розповсюдження інформації.

Головною метою бібліотеки був пошук, отримання й передача інформації, популяризація навчальної та допоміжної  літератури, а також надання інформаційної, методичної допомоги учням і педагогам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб.